Cultura, Confesiune, Etnie si Rasa
in bazinul median al Dunării
editia a 5-a, 15 mai 2019

Achiziționează: Cultură, confesiune, etnie și rasă în bazinul median al DunăriiCUPRINS
1. IGNORANȚA ȘI INCULTURA LIDERILOR .......................... 5
2. DIRECȚIILE DE ACȚIUNE ALE MAGHIARIZĂRII ............. .......... 9
3. ETNIE și CONFESIUNE în Transilv., C.Tisei și Panonia ......... ......... 15
3. 1. Continuitatea - tradiții și datini .......................... . 15
3. 2. Continuitatea - dovezi lingvistice ............................. 19
3. 3. Continuitatea politică ........................................ 28
3. 4. Etnie și confesiune în Transilvania, C.Tisei și Panonia ....... 29
3. 5. Continuitatea - dovezi materiale .............................. 73
3. 6. Continuitatea prin toponimie .................................. 77
3.7. Concluzii .................................................... 78
4. ARMATA în Transilvania, C.Tisei și Panonia ............................ 79
4. 1. Armata regatului catolic și a voivodatului .................... 79
4. 2. Pe cont propriu ............................................... 89
4. 3. Armata imperiului ............................................. 92
5. TRANSILV. O PARTE IZOLATĂ SAU OCROTITĂ? .............. ......... 100
6. GENETICA ÎN BAZINUL DUNĂRII ................................ .. 104
6. 1. Analiză genetică pe linie maternă a maghiarofonilor ....... 105
6. 2. Analiza genetică pe linie paternă a maghiarofonilor ........... 106
7. URA ȘI INTOLERANȚA ÎN ȘI PRIN CULTURĂ ............................. 111
7. 1. Literatura clasică ungurească ............................. 111
7. 2. Câteva exemple din presa maghiară (1884 1891) ................ 123
7. 3. Istoriografia maghiară ……………………………...............…........ 125
7. 3. 1. De la István Horvát la Paul Lendvai .............. 125
7. 3. 2. Lordul Rothermere în slujba xenofobiei ................. 129
7. 3. 3. Cealaltă față a anului 1956 .............................. 130
7. 3. 4. Intoxicarea opiniei publice germane ..................... 131
7. 4. Binecuvântarea urii printr-un impostor autohton .......... 132
8. PRIMUL GENOCID DIN EUROPA MODERNĂ ................................. 141
8. 1. Câteva precizări .......................................... 141
8. 2. Genocidul ................................................. 144
8. 2. 1. Începutul – „revoluția” feudalilor ..................... 145
8. 2. Vă uniți sau muriți ....................................... 147
8. 3. Revoluție sau omoruri și jafuri? .......................... 153
8. 4. Comparații ................................................ 160
8. 5. Problema reciprocității ................................... 162
8. 6. Contemporanii despre caracterul războiului ............... 164
8. 7. De ce 43.000 victime române și săsești în Transilvania, nu stă în picioare? 168
8. 8. Certitudini în Transilvania ............................... 173
9. MAGHIARIZAREA CU BÂTA ............................................. 176
9. 1. Secuizarea și maghiarizarea în arcul carpatic ............. 176
9. 2. Maghiarizarea Suabiei Turcești ............................ 186
9. 3. Maghiarizarea orașelor .................................... 187
9. 3. 1. Maghiarizarea Budapestei ............................... 188
9. 4. Colonizările .............................................. 190
10. MAGHIARIZAREA SĂLBATICĂ............................................ 191
10. 1. Pregătirea dualismului .................................... 192
10. 2. Legea electorală nr. XXXIII din 1874 ...................... 193
10. 3. Justiția .................................................. 194
10. 4. Maghiarizarea prin școală ................................. 196
10. 4. 1. Ungurii despre la rezultatele politicii școlare …....... 199
10. 5. Maghiarizarea prin biserică ............................... 199
10. 6. Sechestrarea averilor ..................................... 202
10. 7. Maghiarizarea prin armată ........................................203
10. 8. Statistica ungurească o altă „formă” a maghiarizării ............204
10. 9. Maghiarizarea numelor de persoane ................................205
10. 10 Maghiarizarea toponimelor ........................................207
10. 11 Ultimele recensăminte ungurești ..................................208
10. 12 Rezultatele maghiarizării privite în administrație ...............209
10. 13 Răspunsul intelectualității la maghiarizare ......................210
10. 14 Tăgăduirea dreptului la asociere .................................211
10. 15 Batjocorirea dreptului de petițiune ..............................212
11. DE LA MAGHIARIZAREA SĂLBATICĂ LA PURIFICARE RASIALĂ .....................213
11. 1. Emigrările mai mult și mai puțin forțate ….…….…..................213
11. 2. Spargerea structurilor etnice prin colonizarea ...................213
11. 3. Alegerile din 1910, un adevărat război civil .....................215
11. 4. Granița etnică la 1918 ...........................................216
11. 4. 1. Cine a pierdut la Trianon? ....................................219
11. 5. Nemaghiarizații din Panonia și C.Tisei, după 1918 ................221
11. 6. Maghiarizarea prin teroare psihică ...............................224
11. 7. Maghiarizarea germanilor din Sătmar ..............................225
11. 7. 1. O Ungarie ilegală în România ..................................226
12. DE LA PURIFICARE RASIALĂ LA AL DOILEA GENOCID ..........................228
12. 1. Al doilea genocid, genocidul continuu 1940 45 ....................228
12. 2. Wir rotten sie alle aus, wir jagen sie hinaus ....................229
12. 3. Lagărele de muncă forțată și de exterminare ......................238
12. 4. Soluția finală ...................................................240
12. 5. Printre ultimele victime ale soluției finale .....................247
12. 6. Salvarea unor evrei din Ungaria, Slovacia și Polonia .............249
12. 7. Un caz hilar .....................................................251
12. 8. Masacre și la retragerea de pe teritoriul României ...............253
12. 9. Masacre după alungarea armatei ungare ............................254
12. 10 Administrația horthyisto-sovietică în Transilvania ...............254
12. 11 Al doilea genocid în Transilvania? ...............................257
13. EGALI CU EI ÎNSĂȘI, CU CULTURA CARE I-A PRODUS............................259
14. PURIFICAREA RASIALĂ DUPĂ AL II LEA R.M. .................................261
15. HORTHYȘTII ÎN COMUNISM ...................................................264
15. 1. Partidul comunist – o agentură horthyistă ........................264
15. 2. Preeminența ungară în PCR ........................................267
15. 3. Lexiconul literaturii maghiare din România …......................269
15. 4. Preeminența ungară în PCR în ultimul deceniu .....................270
15. 5. Rezoluția 147 a celui de al 98-lea Congres american ..............271
15. 6. Alungarea românilor din ură rasială ………………........................272
15. 7. Hothyismul, maghiaromania și cultura urii după 1990 ..............273
16. DENOMINAȚIUNILE, CAPCANE ȘI MANIPULARE ...................................275
17. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE .....................................................278
17. 1. Contemporani despre locuitorii bazinului Dunării .................278
17. 2. Cheia înțelegerii bazinului median al Dunării ....................281
17. 3. O întrebare legitimă, un răspuns maghiar .........................282
17. 4. Apărarea naționalităților și încă o întrebare ....................284
Anexa 1. Din raportul episcopului catolic de Alba-Iulia, Dimitrie Napragy, către împăratul Rudolf al II-lea, din anul 1602 ...288
Anexa 2. Ce înțelegeau feudalii prin „revoluție” în 1848 .......................288
Anexa 3. Note mai vechi în legătură cu Revoluția noastră ........................289
Anexa 4. Gen de documente omise de la publicare după 1990 ........................289
Referințe ........................................................................290


Înapoi la / Back to   -   Cultură, Confesiune, Etnie și Rasă în Transilvania, Câmpia Tisei și Panonia
Acasă - Proiectele Romaniei Creatorilor


Google    Vremea     BNR