Stefan cel Mare

de Mircea Eliade *

         Misiunea apărării creştinătăţii a fost preluată de prinţul Moldovei, Ştefan, numit şi cel Mare (nt - vezi Ion Corvin ). Şi intradevăr el a fost cel mai mare conducător român cunoscut vreodată. Ştefan n-a fost doar un erou care a purtat 40 de războaie in timpul lungii sale domnii(1457-1504), din cele mai multe ieşind victorios, dar a fost un extrem de inteligent şi clar văzător om de stat, care a înţeles menirea istorică a poporului român mai bine decât oricare din contemporanii săi. Încă de foarte tânăr, când a luat tronul de la usurpatorul tatălui său, a simţit că e chemat să preia moştenirea grea şi glorioasă a Bizanţului. Căderea Bizanţului în 1453 a creat o mare îngrijorare în lumea creştină. Ortodoxia era la strâmtoare, grecii, bulgarii şi sârbii erau sub jug turcesc, în timp ce Rusia conta, chiar, mai puţin ca forţă politică. Singurii creştini ortodocşi care şi-au păstrat autonomia au fost românii. Ştefan urmărea mai mult decât moştenirea pasivităţii Bizanţului, urmărea refacerea Sfântului Imperiu de Răsărit. El a reînceput cruciada, dar mai degrabă cruciada Moldovei decât cea a Constantinopolului. ... Cultura Bizanţului care se stingea în centrul ei de origine, va reînvia într-un mod strălucitor, în ţările române. Care nu va mai fi doar grecească ci şi latină. ...

       El n-a fost un visător, era conştient difilcutăţile misiunii şi le-a înfăptuit pas cu pas. După ce l-a înfrânt pe regele Ungariei
(nt – nimeni altul decât Matei Corvin) şi după ce a consolidat graniţele cu vecini creştini Ştefan a măturat garnizoaneleşti din apropriere.
Represalile nu s-au lăsat aşteptate. În 1475, o armată de 120.000 de oameni, condusă de un faimos general Suleiman (nt – Hadâmbul), a traversat Dunărea la Brăila şi a început invazia în Moldova. Odată ajunşi într-un loc dinainte ales ... Ştefan a dat ordinul de atac ... Cronicile spun de 40.000 de turci omorâţi, de câţiva guvernatori
(nt - paşi) luaţi prinzonieri şi multe steaguri capturate ** ...
A trimis tuturor prinţilor creştini o scrisoare anunţând recenta victorie, totodată subliniind nevoia de colaborare europeană in plan militar ... Niciodată conştinţa că luptă pentru întreaga creştinătate n-a fost mai bine subliniată.
       O masă uriaşa de soldaţii, conduşi de însuşi Mohamed al II lea, a pornit să-l pedepsească pe insolitul prinţ, care a îndrăznit să-l ofenseze. ... Expediţia a început cu o dezlănţuire asupra cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă ... atacul a fost fără folos ... Ca răspuns turcii decid să pătrundă în miezul Moldovei. Având doar 10.000 de oameni ... pe 25 iulie 1476 Ştefan a atacat prin surprindere ... bătălia a fost pierdută cu toată rezistenţa încăpăţînată a cavaleriei ... Curând a început un război de guerilă ... Nereuşind să îndoaie rezistenţa moldovenilor, Mahomed a ordonat retragerea .Tăranii si cavaleria a urmărit obosita masa decimată până la graniţă, cauzându-le mari pierderi turcilor. ...
       Din această experienţă grea Ştefan a înţeles că spiritul cruciadelor a trecut pentru totdeauna. Adevărat, puterile europene au început să negocieze cu duşmanul lumii creştine
(nt - în 1476 Polonia, în 1479 Veneţia, Matei Corvin în 1483). "Acest ultim lucru (nt- pacea cu turcii), eu, nu-l voi face, mai bine mor de o sută de mii de ori decât să fac asta" - scria Ştefan.

* * *

* tradus din "The Romanians - a concise history"- Mircea Eliade, Ed. Roza Vanturilor, Bucureşti, 1992

**„Faptele tale săvârşite ... cu înţelepciune şi vitejie contra turcilor necredincioşi, au adus atâta celebritate numelui tău” – îi scrie papa Sixt al IV-lea numindu-l „Athleta Christi”.
Iar un cronicar polonez contemporan, Dlugosz, scria: „el este cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales pe cea de comandant contra turcilor”.

acasa    inapoi