Nicolae Iorga
1871-1940

de Octavian Căpăţînă

        Om de geniu, profesor, istoric, critic literar, scriitor, publicist, om politic a scris mai mult decât un intelectual obişnuit citeşte într-o viaţă. La 6 ani cunoştea cronicele Moldovei din ediţia Kogălniceanu, ştia pe de rost şi în original fabulele francezului Florian, sau poeziile lui Victor Hugo, şa. La 13 ani scria articole de politică externă în ziarul "Romanu".
        După studii primare şi gimnaziale în Botoşani, termină Liceul Naţional din Iaşi în 1888. Absolvă Universitatea din Iaşi, într-un singur an, cu diploma "magna cum laude". Continuă studiile universitare la Paris, Berlin şi Leipzig, obţinând doctoratul cu teza "Thomas de Saluces" la Leipzig, în 1893. În acelaşi an, la doar 22 de ani, este ales şi membru corespondent al Academiei Române.
         A fondat şcoli (Şcoala română de la Paris), universităţi (Universitatea populară de la Vălenii de Munte), institute ("Institul de studii Sud-Est Europeene","Institutului de studii bizantine", şi "Institutul de istorie universală"), reviste ("Revista istorică", "Neamul românesc", "Revue Historique du Sud-Est European"), curente culturale (Sămătorismul"), partide politice (Partidul Naţionalist-Democrat).
        A întocmit numeroase volume de izvoare între carte şi:
-"Notes et extraits pour servir a l histoire des Croisades au siecles XV-e siecle", 6 vol.
-"Studii şi documente cu privire la istoria românilor", 31 vol.
-"Documentele Calimachi",2 vol.
-"Documentele Cantacuzinilor", 4 vol,
-"Documentele Barbu Ştirbey",2 vol.
-"Colecţia Hurmuzachi a Academiei", 7 vol.
-"Scrisori de domni, boieri, negustori şi meseriaşi", 4 vol. şa.
        A elaborat numeroase sinteze de valoare, ca de pildă:
-"Istoria lui Mihai Viteazul",
-"Istoria Bisericii Române",
-"Istoria armatei române",
-"Istoria comerţului românesc",
-"Istoria industriei române",
-"Istoria presei româneşti",
-"Istoria învăţământului românesc"
-"Istoria românilor prin călători", 4 vol.
-"Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria", 2 vol (ediţii în română şi franceză)
-"Istoria românilor prin chipuri şi icoane", 3 vol.
-"Istoria românilor din Penisula balcanică",
-"Relaţiile românilor cu francezii, englezii, ruşii, polonii, sârbii şi grecii", 5 volume în franceză
-"L art roumain" şi L art populaire roumain",
-"Geschichte des rumenischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen",
-"Istoria românilor", 10 vol.
        Contribuţia sa la istoria universală prin lucrări ca
-"Geschichte des Osmanischen Reiches" 5 vol.,
-"Histoire de la vie Bzyantine", 3 vol.,
-"The Byzantine Empire",
-"Chestiunea Rhinului, Dunării, Mării Merideterane şi a oceanelor", 4 vol.,
-"Originea şi desăvârşirea statului austriac",
-"Cugetare şi faptă germană",
-"Istoria poporului francez",
-"Dezvoltarea aşezămintelor politice şi sociale din Europa", 3 vol.,
-"Elemnentele de unitate ale lumii medievale, moderne şi contemporane", 3 vol.,
-"Istoria slavilor răsăriteni. Rusia şi Polonia", etc îl situează printre cei mai mari istorici ai lumii.
În "La place des Roumains dans l histoire universelle", 3 vol., a relevat originalitatea culturii româneşti şi legăturile acesteia cu alte culturi, cu istoria altor popoare.

o viziune a lui Lucian Blaga     alta referinta

acasa    inapoi