Lucian Blaga

de prof. dr. Mircea Borcila

       Cel mai mare filosof al culturii române şi unul dintre cei mai mari scriitori români şi europeni ai secolului al XX-lea. Nascut la 9 mai, 1895, în Lancrăm, lângă Alba Iulia, într-o familie de preoţi, şi-a făcut educaţia liceală la Braşov (1906-1914) şi a absolvit studiile teologice la Sibiu, în 1917. Între 1917 şi 1920 a studiat filosofia la Universitatea din Viena, unde şi-a obţinut doctoratul cu o teză despre cultură şi cunoaştere. S-a impus, ca poet exceptional, încă de la primul volum, din 1919, fiind salutat de Nicolae Iorga drept “nepreţuit dar spiritual al Transilvaniei pentru România ”, cu prilejul Marii Uniri.
       A lucrat în diplomaţia română, la Varşovia, Praga, Lisabona, Berna şi Viena şi a fost ales membru al Academiei Române în 1937. Din 1939 a fost profesor de filosofie la Universitatea din Cluj, până în 1948, când a fost exclus de noile autorităţi şi încadrat pe un post modest de bibliotecar. Până la sfârşitul vieţii sale, în 1960, nu a mai putut publica în România nici un volum de poezie, teatru sau filosofie.
        Destinul potrivnic de după al II-lea Război Mondial a avut efecte devastatoare şi asupra ecoului operei sale în străinătate. În 1956, la iniţiativa unor mari personalităţi din Italia, Franţa şi din diaspora română, a fost propus, totuşi, pentru Premiul Nobel în Literatură, pe care nu l-a putut obţine, în principal, din cauza opoziţiei Academiei Române a timpului. Prima traducere din opera sa filosofică s-a efectuat în Italia, încă în 1946, cu prefaţa elogioasă a unui mare filosof, Antonio Banfi, dar impactul volumului a fost minimalizat din cauza efectelor Războiului. Prima culegere de ansamblu, într-o limbă străină, din opera sa poetică l-a prezentat ca pe “unul din cei mai mari poeţi expresionişti“europeni (Mágikus Virradat, Budapesta, 1965).
        O puternica acţiune de recuperare şi promovare sistematică pe plan internaţional a întregii sale opere filosofice şi literare a început după 1989. La Cluj, a fost fondat în 1990, o Societate Culturală cu acest scop, care a publicat până acum 9 volume de culegeri colective şi a organizat 16 ediţii anuale ale unui “Festival” Internaţional Lucian Blaga. În 2001, a fost realizată, sub egida UNESCO, prima ediţie în limba engleză a operelor sale poetice complete (Complete Poetical Works of Lucian Blaga, trad. Brenda Walker & Stelian Apostolescu; prefeţe de Mircea Borcilă şi Keith Hitchins). Cu sprijinul fiicei sale, Dorli Blaga, şi a Bibliotecii Centrale Universitare, a fost iniţiată crearea unui Institut Internaţional de Studii “Lucian Blaga”, la Cluj-Napoca. În ultimii ani, în unele din marile universităţi din SUA şi Europa, au fost susţinute teze de doctorat şi s-au publicat cărţi despre opera literară şi filosofică a lui Lucian Blaga. Intelectualii români şi maghiari din metropola transilvană l-au ales, în anul 2002, drept “omul mileniului”.

* * *

vezi si
acasa    inapoi