Rezistenta anticomunista din muntii

de Doru Radosav

1. Categorii sociale ale luptătorilor anti-comunişti: ţărani, preoţi, elevi, studenţi, învăţători, profesori, funcţionari, avocaţi, ingineri, medici, ofiţeri ai armatei regale române.

2. Valori apărate de rezistenţa anti-comunistă: neam, naţiune, credinţă, libertate, legalitate, proprietate, tradiţie, biserică, regalitate.

3. Patrimoniu simbolic al rezistenţei anti-comuniste: denumiri ale grupurilor de luptători anti-comunişti; denumiri cu rezonanţe istoriciste: „Organizaţia Vlad Ţepeş”, „Haiducii lui Avram Iancu”, „Gărzile lui Decebal”; denumiri cu rezonanţă cruciată: „Cruce şi spadă”; denumiri cu rezonanţă justiţialistă: „Haiducii Muscelului”, denumiri cu semantică regalistă: „Garda albă”, „Armata albă”; denumiri ce transmit ideea salvării naţionale: frontul apărării naţionale, mişcarea naţională de eliberare, partizanii României Mari; denumiri ce transmit eroismul şi curajul pentru apărarea libertăţii: „Şoimii Carpaţilor”, „Vulturii Carpaţilor”.

4. Jurămintele de credinţă ale membruilor grupurilor de rezistenţă anti-comunistă încorporează obiectivele mişcării anti-comuniste: exemplu: „Subsemnatul Ioan P. Chircă, din Nucşoara, de bunăvoie şi nesilit de nimeni, numai din spirit patriotic, naţionalist, preia comanda subgrupei Nucşoara cu misiunea de a lupta contra fiarei comunisto-bolşevice şi pentru eliberarea Patriei şi pentru Regele Mihai I... Voi răspunde în faţa comandanţilor mei, a Ţării şi a Neamului de felul cum îmi voi îndeplini misiunea cu care am fost încredinţat”.

rezistenta anticomunista
un episod din bolvesizare
procesul comunismului
eroi anonimi
Memorialul de la Sighet

acasa    inapoi