Cine afirmă că avem justiţie

sau îşi bate joc de magistraţii corecţi

sau nu doreşte Justiţie

 

Intr-un proces  A (judecătoria Sibiu, 1997) cu privire la un accident auto s-a stabilit ca  daca strada unde s-a produs accidentul  are o banda pe sens de mişcare e vinovat  justiţiabilul A  şi daca strada are mai multe benzi pe sens e vinovat  justiţiabilul B. Justiţiabilul A a venit cu o fotografie a străzii din care rezulta ca strada  are mai multe benzi pe sens. Justiţiabilul B a a dus o adresa de la Politia din Sibiu, semnata şi stampilata  de cineva din Politie, in care se susţinea  ca strada are o singura banda pe sens.    Sentinţa s-a dat in favoarea celui care a venit cu hârtia  de la Politie.  Ulterior, in apel, Justiţiabilul A a adus de la Urbanism  planul străzii, semnat şi stampilat: adică in zona respective strada are 3 benzi pe sens. Strada cu pricina este la 3 minute de mers pe jos de la judecătorie  şi chiar are 3 benzi pe sens  indiferent de ce vrea unul sau celălalt.  Întrebarea este daca a păţit ceva,  magistratul,   justiţiabilul B sau  poliţistul care a semnat şi stampilat adresa falsă către Judecătorie? Evident, nu.

.

În alt proces  B (judecătoria Cluj 2003)  e chemat in judecată statul român reprezentat de  Banca Naţională  şi Ministerul de Finanţe într-o pricină de confiscare de metal preţios. Instanţa cheamă in pricină în locul statului  Primăria,   primărie care nu reprezintă statul şi nu avea nici o legătură cu pricina. Sentinţa e halucinantă: întrucât am chemat în judecată Primăria,  acţiunea se respinge!? Redactez  un apel, cu un prieten, preşedinte de tribunal, şi rog instanţa să observe că în acţiunea introductivă chem  în judecată statul. Tribunalul găseşte corectă sentinţa judecătoriei!?  Exista legea de  retrocedare publicată în  MO, dar ce conta? Nu se judeca după legi ci după  dispoziţii.

 

În  dosarul C (Curtea de apel Cluj 2004) pârâtul,  statul  român  prin  BNR, recunoaşte că are de înapoiat valoarea x reclamantului, doar ca magistrata stabileşte o valoare mai mică, fără a avea competenţă în materie. Unica competenţă având-o, în ţară,  chiar pârâtul. Aşa că pentru a restabili adevărul  a mai fost necesar un recurs!

 

In pricina  D (Judecătoria Braşov  2000)   se dezmembrează o proprietate pentru ca terenul de sub nişte garaje puse de chiriaşi  pe proprietate să fie atribuit chiriaşilor,  fără ca să citeze un articol de lege sau de cod civil în baza căruia  a fost confiscată proprietatea. Sentinţa e menţinută şi de tribunal, în aceleaşi condiţii, fără citarea vreunui temei legal!

 

In dosarul E (judecătoria Sibiu 2002) nişte deţinători de titluri de proprietate în baza legii 18/91 cheamă în Justiţie  pe proprietarii tabulari pe motiv că nu-şi pot ei intabula “proprietăţile”. Un notar, un procuror ameninţă proprietarii tabulari - dacă nu vor ceda o vor “păţi urât”.  Pe un proprietar tabular chiar îl sperie  şi acesta face o declaraţie că renunţă de bună voie la proprietatea lui. Instanţa cere probe de 3 ani la rând. Probele nu vin nici de la deţinătorii de titluri, nici de la comisia  municipală  de aplicare a legii Braşov şi nici de la prefectura Braşov!  Faptul acesta nu a spus nimic magistratei care dispune  practic confiscarea proprietăţii, in 2004. Se judecă apelul şi pricina e trimisă din nou la  judecătoria Sibiu. Apare legea 247, între timp. Se rejudecă cauza şi stupoare, câştigă  tot cei  care n-au avut pământ şi  nici   acte doveditoare, fie ele şi măsluite. Deci, în loc să ajungă, eventual, în penal, ajung proprietari! 

 

In dosarele F (Braşov) 32 la număr  familia unui secretar judeţean de partid cu ginerele securist şi apoi sri-ist, împreuna cu familia altui securist cu nora judecătoare,  de 13 ani nu vor să plece dintr-un imobil care nu le aparţine. Instanţele nu văd că unii n-au vrut sa semneze contractul de închiriere propus, că au alte proprietăţi pe care le închiriază;  după cum nu vede că ceilalţi au firme în locuinţă! După cum nu văd că şi unii şi alţii şi-au declarat eronat veniturile, că fac declaraţii false sub jurământ, că nu şi plătesc datoriile (închipuite chiar de ei) pe perioade mai mari de 3 luni (cât prevede OU40/1999). Samd

 

Aceste lucruri le-am adus la cunoştinţa celor îndreptăţiţi – miniştri (Stănoiu, Diaconescu, Macovei), CSM (Lupascu si urmatorul) etc. Fără cel mai mic efect, cu excepţia unor scrisori deopotrivă de idioate şi de stereotipe, prin care eram anunţat ca nu se pot amestecă în actul de justiţie,  ca şi cum le-aş fi cerut  să se amestece. Semnalasem erori intenţionate de procedura sau aberaţii pur şi simplu. Cel mai mare privilegiu obţinut de la “Instituţii” a fost acela când s-a trimis memoriul meu hoţului ca acesta să se pronunţe dacă a fost sau nu hoţie!   Cultura instituţională e integral  cea moştenită de la dictatură, e neschimbata. 

                                                                                           

Octavian Capatina,  2005

acasa

Mari valori romanesti