Programul   România  Creatorilor ®  al P.U.N

Trebuie să producem mai mult, mai inteligent, mai eficient.  Vrem să reorganizăm şi să valorificăm  munca naţională.

 Esenţa proiectului “România Creatorilor” ® http://pun.8k.ro

 

JUSTIŢIE:     egalitate  în  faţa magistraţilor  a  oamenilor  de  rând  cu  parlamentarii, cu  “îmbogăţiţii”,  cu minoritarii.

DEMNITATE:   reorganizarea  şi  transformarea  statului fanarioto-mafiot (există o dictatură a birocraţilor, o înjosire a producătorilor)  într-un  stat  civilizat, prietenos.  Depolitizarea instituţiilor.

CALITATE:      cei care  crează şi  produc, nu vor mai fi despuiaţi ,  pentru a produce  şi  mai  mult, pentru SĂNĂTATE, educaţie şi cultură. Vom reduce taxarea muncii.

 

LICHIDAREA   UNOR   RESTANŢE    ISTORICE

·        Votarea principiilor constituţionale (egalitate şi responsabilitate,  competenţă, separarea,  echilibrarea şi controlul puterilor,  stat unitar şi indivizibil, garantarea proprietăţii, inalienabilitatea bunurilor publice).

·        Retrocedarea proprietăţilor abuziv luate  sau cedate. Verificarea legalităţii privatizărilor.

·        Finalizarea  procesului  unirii  a  tuturor  românilor; transformarea  Braşovului  în centrul  de   comunicaţii feroviar,  rutier,  aerian  şi  electronic  al  ţării.

·        Stoparea maghiarizării şi în continuare demaghiarizarea   celor  maghiarizaţi. Ajutorarea secuilor să iasă din izolarea impusă de extremiştii şovini.

·        Recuperarea  tezaurelor,  şi  îmbunătăţirea  relaţiilor  cu Fedederaţia  Rusă.

Statul de drept

I. Toate dispoziţiile contrare principiului “Nimeni nu e mai presus de lege”  din Constituţie şi legislaţie vor fi abolite; lichidarea clientelismului prin   promovare doar pe baza competenţei. Responsabilitate şi independenţă. Precedentul judiciar va deveni izvor de drept. Imprescribtibilitatea  fraudelor,  hoţiilor şi recuperarea prejudiciului. Regândirea sistemului penitenciar.

Armonie şi coeziune socială

II. Pactul social  -  Corelarea salariilor şi pensiilor bugetarilor.

III. Egalitate de şanse pentru tineri.

Dezvoltarea şi  mediu de afaceri

IV. Reducerea la o treime a numărului taxelor şi impozitelor. Reducerea şi diferenţierea impozitelor: 11% pentru producători,  14% pentru servicii;

V. Promovarea  la nivel, naţional, a unor tehnologii moderne pentru creşterea generală a eficienţei.

Dezvoltarea rurală, Infrastructura

VI. Facilitarea legislativă, administrativă   a fermelor individuale de 35-45ha şi a Asociaţilor de producători.  Facilitarea legislativă, administrativă   a comasării loturilor mici. Opţiunea pentru agricultura ecologică.

VII. Optimizarea şi dezvoltarea de noi linii de comunicaţii. Organizarea centrului naţional de comunicaţii feroviare, rutiere, aeriene şi electronice la Braşov.  

Protecţia consumatorului şi a mediului. Securitatea alimentară

VIII. Plan drastic de securitate alimentară (controlate toate produsele alimentare din punct de vedere al sănătăţii). IX. Investiţíile consumatorilor în fostele companii monopoliste de stat se vor traduce în acţiuni ale consumatorilor în respectivele companii. Se va pune margini în toate paraginile (batjocurile) de acest gen.

Valori promovate  şi susţinute

X. Caracterul (programa şcolară va fi subordonată acestei valori), Prietenia, Familia,  Neamul şi Dumnezeu.

Obiective politice

XI. Denunţarea la nivel european a rasismului, şovinismului şi xenofobiei şi renunţarea la laşitate în politica internă şi externă. Recuperarea minorităţilor şi majorităţilor române deznaţionalizate.

XII.  O noua politică demografică în ţară fundamentată pe familie  şi pe drepturile copilului

XIII. Echilibrarea puterilor statului şi controlul drepturilor parlamentarilor prin referendum (toate drepturile parlamentarilor se voteaza prin referendum) .

XIV. Vot uninominal şi sistem unicameral (maxim 250 de deputaţi). 

De unde  resurse? 1. Curmarea hoţíilor, 2. Pactul social, 3. Absorbirea integrală a fondurilor UE. Comisioane si contracte secrete pe bani publicii?!!  

Octavian Căpăţină,  Cluj-Napoca,  http://creatori.ro,  0749-154045,   22 martie 2008