România Creatorilor 2016-2018

Vers.2.0 / 10.12.2016 © O.Căpăţină

Romanians - the INFO NATION


Surse de finanțare: a)reducerea corupției, b)reducerea ineficienței utilizării banului public, c) taxa antitero, d)fondurile nerambursabile UE și e)fondurile Norvegiei și Elveției.

Statul implicat în dezvoltarea economică, Transparența banului public și Lupta anticorupție vor merge în paralel.I. EDUCAȚ IA

Educația se va organiza pe două principii: i)elevul este elementul central al procesului și ii)școala formează caractere.

2.    Școala primară (4h/zi) va avea urmatoarea curiculă: 1h l.română, 1h matematică, 1h l.maternă sau străină după caz, 1h distribuită de exemplu astfel: dezbatere (L), sport (M), joc-muzică-desen (M), tehnologie și informatică(J), sport (V). Nu se acordă calificative, nu se dau teme pentru acasă. Elevii interacționează între ei, între ei și dascăl, se joacă pe  tema dată.

3.    Gimnaziul (5h/zi) va cuprinde în plus științele naturii 2h/săptămână, istorie 2h/săptămână și 1h fizică-chimie 1h/săptămână.

4.    Şcoală superioară de informatică (Linux, Android, Cloud computing, Java, IoT, etc) în zonele sărace (Botoşani, Vaslui, Brăila, Călăraşi, Petroşani, T.Severin, Reşiţa), dar nu numai acolo (info nation) pentru absolvenții de liceu și pentru licențiați care doresc să-și schimbe profilul profesional.

5.    Curicula din universitățile tehnice va fi adaptată noi structuri (Bologna) în sensul că în primii 3 ani se va pune accent pe tehnologie, iar studiile matematice de nivel superior se vor preda în anii 4 și 5!

6.    Numărul de locuri în facultățile de profil informatic va fi sporit.

7.    Şcoli de ucenici pentru necesarul local de dezvoltare, în toate judeţele.

8.    Şcoli tehnice de operatori centre de prelucrare, maşini cu comenzi numerice, în toate județele vizate de dezvoltare rapidă.

9.    Viitorii miniștri ai Educației și Culturii vor fi obligați să cunoască cel puțin lucrările esențiale ale lui Lucian Blaga, David Prodan și Alexandru Boldur. Foștii miniștri ai Educației și Culturii vor fi ținuți departe de aceste domenii timp de cel puțin 12 ani.

  

II. EŞIREA DIN SĂRĂCIE (educație și infrastructură)

Prin crearea de locuri de muncă:

1.    Construcţii de infrastuctură,  începute imediat şi continue (inclusiv iarna)! Buget multianual și pe proiecte.

2.    Şcoală superioară de informatică (Linux, Android, Cloud computing, Java, IoT, etc) în zonele sărace (Botoşani, Vaslui, Brăila, Călăraşi, Petroşani, T.Severin, Reşiţa), dar nu numai acolo (info nation).

3.    Şcoli de ucenici și tehnice pentru necesarul local de dezvoltare, în toate judeţele.

4.    Şcoli de operatori centre de prelucrare, maşini cu comenzi numerice PLUS infrastuctura de racord la A1 pentru atragerea unor investitori majori din industria auto în Reşiţa, Hunedoara, Petroşani, Cugir şi Avrig.

5.    Reducerea cu 1% a impozitului pe profit a întreprinderilor producătoare de bunuri (inclusiv a produselor informatice) şi cu 2% a acelor din mediul rural. ACEASTĂ MĂSURĂ SE VA SUSŢINE INTEGRAL FĂRĂ A AFECTA BUGETUL!!!!!

6.    Municipalitățiile și comunele vor fi stimulate să devină inteligente și să creeze locuri de muncă.

7.    Promovarea produselor românești la nivel național și internațional: Ministerul Comerțului și Economiei va dezvolta urgent un mod de clasare, un motor de căutare pentru o platformă ONLINE cu toate produsele românești.

8.    Valorificarea SUPERIOARĂ unor materii prime locale (lâna țurcană, masa lemnoasă, cereale, lapte, etc) din zona rurală (vezi Proiectele României Creatorilor)

9.    Atragerea rapidă a fondurilor europene în mai multe domenii (inclusiv în domeniul energetic), unde se pretează, printr-o Cerere de finanţare automatizată generată ONLINE după bifarea şi completarea datelor beneficiarului local!

10.              Prin analiză se va alege între fostele întreprinderi de utilaj minier din Petroșani, respectiv Baia Mare producerea de instalații de foraj orizontal, respectiv producerea de sobe cu biocombustibil de încălzire centrală  pentru case individuale și se va susține pornirea producției. Se va analiza repornirea producției de avioane civile Medium Curier la Bacău în colaborare, prin efort propriu și/sau cumpărare de licență.

11.              Se va dezvolta industria mobilei de lux, scluptată, iar exportul de bușteni sau chereastea va fi oprit.

12.              Se va dezvolta iluminatul economic și producția becurilor inteligente cu DEL.

13.              Industria de apărare va reporni prin comenzi pentru blindatele de infanterie, pentru avioanele de instrucție IAR 99M, etc, dar și prin cercetare și dezvoltare de mijloace de apărare noi (drone submesibile etc).

14.              Acordurile cu Norvegia şi Elveţia privind fondurile anuale datorate ţării pentru dreptul lor de acces la piaţa UE vor fi rescrise astfel ca profitul nostru să fie concret şi corespunzător.

15.              Cu fonduri UE se vor deschide câteva șantiere de infrastuctură pentru cei decăzuți social din cauza capitalismului sălbatic; șantiere cu școli, grădinițe, dispensar și locuințe sociale.

16.              Proprietățile statului formate din forndurile statuate de imperiul habsburgic (Maria Tereza), fonduri umplute de iobagi și doar administrate de bisericile maghiare se reîntorc în proprietatea statului român. Chiriile primite ilegal vor fi plătite de falșii proprietari lunar pe o durată echivalentă cu durata încasării acestora. Toți bani economisiți prin sistarea plăților falșilor proprietari se fac venit la Ministerul Educației și vor fi folosiți la dotarea școlilor. Banii reîntorși de către falșii proprietari se vor folosi exclusiv la mărirea salariilor mici din învățământul primar și gimnazial.

17.              În România procesul de maghiarizare a românilor din zonele cu maghiarofoni va fi complet interzis. În acest sens se va modifica și Legea Educației.

Primele zile de guvernare:

1.         TVA 5% la alimente, la turism şi în construcţii. Această măsură nu doar că se autosusţine dar va aduce mai mulţi bani la bugetul de stat şi în plus creează noi locuri de muncă inclusiv prin albirea unor locuri de muncă negre şi gri!

2.    Oprirea exportului de cherestea!

3.         Reducerea cu 1% a impozitului pe profit a întreprinderilor producătoare de bunuri (inclusiv a produselor informatice) şi cu 2% a acelor din mediul rural.

4.    Plata obligațiilor la stat de către firme sau persoane fizice autorizate se va face printr-un singur O.P. către Trezorerie; defalcarea sumelor către somaj, sănătate, etc este atributul exclusiv al informatizării funcționării ANAF-ului.

5.    Plata TVA la încasarea facturilor. Returnarea TVA-ului din exporturi după încasarea facturii. Evaziunea prin exporturi fictive infracțiune penală majoră.

6.         Lansarea programului „Covorul românesc” legat de valorificarea lânii țurcane.

7.         Instituirea taxei antitero pe scoaterea de valori din Rom\nia prin paradisurile fiscale pentru dotarea armatei şi construcţia de căi de comunicaţie.

8.        Reorganizarea din temelii a Ministerului transporturilor şi a CNANDR/CNAIR/CNEIR-ilor pentru urgentarea construcției infrastucturii. Decuplarea mafiilor partinice și transpartinice de la fondurile destinate infrastructurii imediat prin OU. C.A.D. pentru poiectarea automată a infrastructurii. Industrializare: poduri metalice și din beton standardizate - produse și livrate din stoc la cerere.

9.         Reînfiinţarea Ministerului Comerţului Exterior şi stabilirea de sarcini concrete (de exemplu câte IAR 99M se exportă în 2017).

10.                   Acordarea suportului tehnic şi logistic unor oraşe  ca Balş, Slatina, Beclean, Tg.Frumos, Tg.Neamț, Roman, Bacău, Adjud, Mărăseşti, Focşani, Adjud, Buzău etc ca să fie pregătite pentru începerea lucrului la rutele ocolitoare.

11.                  Reforma morală - ostracizarea LĂCOMIEI va fi pretinsă sau impusă, după caz, bisericii naționale!Prima lună de guvernare:

1.        Măsuri extrem de energice pentru siguranţa medicală a produselor alimentare.

2.        Modernizarea și dezvoltarea grupului financiar CEC pentru păstrarea unui mediu concurențial. Înființarea Băncii Creditului Agricol pentru susținerea fermierilor.

3.       Reînființarea în mediul rural a Cooperativelor de consum (1870 Spiru Haret). Sprijinirea consistentă a asocierii producătorilor agricoli pentru avantaje comerciale.

4.        Domeniul și Ministerul Sănătății publice se reoganizează cuprinzând departamentele: i) Sănătatea mamei și copilului (scop reducerea semnificativă a mortalității infantile), ii)Medicina preventivă, iii)Învățarea continuă și susținerea excelenței. Grupul de firme de stat „Medicamentul” - produce și aprovizionează piața internă. Aprovizionarea și menținerea stocurilor este o problemă de siguranță. Departamentul comercial concurează cu firmele private, pentru a elimina șantajul și prețurile discreționare ale acestora.

5.          Modificarea procedurilor de licitare a infrastructurii în sensul obţinerii de garanţi din partea executanţilor că stau în grafice şi termină lucrările la termen, etc.

6.           De-euroizarea economiei. Aderarea la moneda euro se va face scurt, când economia României va depăsi media UE la PIB/capita.

7.            Constituirea grupului independent pentru CORELARE a salariilor bugetarilor conform structurii profesionale a celor care produc direct valoare în România. Propunerile vor fi referandate. Intrarea în noua grilă se va face treptat.

8.            Curții de Conturi i se va acorda dreptul de a trimite dosarele de corupție economică pe banii publicii direct în instanță și de a le susține în instanță.

9.        Plata TVA la încasarea facturilor. Returnarea TVA-ului din exporturi după încasarea facturii. Evaziunea prin exporturi fictive infracțiune penală majoră.

10.        Școala primară va avea urmatoarea curiculă: 1h l.română, 1h matematică, 1h l.maternă sau străină după caz, 1h dezbatere (L), sport (M), joc-muzică-desen (M), tehnologie (J), sport (V); fără teme pentru acasă.

11.        Concurs de proiecte pentru grupurile sanitare din dispensare şi şcoli (6 tipuri).

12.        Concurs de proiecte pentru casa ,,Blaga,, - o casă gospodărească din mediul rural.

13.        Cercetarea se va face după noi reguli – scopul ei nu va mai fi îndestularea și lăcomia pseudoprofesorilor și pseudo cercetătorilor, ci susținerea și implementarea ideilor novatoare și capabile să ajute economia, sănătatea și mediul. 

Primele luni de guvernare:

1.         Începerea a 10 rute ocolitoare a municipiilor, oraşelor şi satelor și treceri de nivel sub sau supraterane peste calea ferată acolo unde locațiile sunt pregătite (terenuri scoase din c.agricol, autorizaţii emise).

2.       Modificarea Planului de dezvoltare a transporturilor în sensul acceptării de către U.E. a terminării coridorului Arad-Constanţa în ∆ și a transformării Brașovului în centrul legăturilor rutiere și feroviare.

3.      Grupul independent pentru CORELAREA salariilor bugetarilor (max. o lună de la constituire) va da raporturile dintre salariile bugetare. Aceste raporturi vor fi refererandate și anexate proiectului SALARIZĂRII UNITARE trimis Parlamentului.

4.    La nivel de județ se va realiza i)o concentrare de specializări medicale (de exemplu Spitalul județean cu Spitalul de urgență), ii) un standard minim de dotare umană, iii)un standard minim de dotare materială pe baza unor analize în toate județele și stabili agenda de realizare. Se vor folosi bani din taxa antitero până la atingerea acelui standard minim.

5.    Se va asimila/prelua un proiect de locuințe pentru cazuri de urgență (o cameră plus dependințe) în București și va începe de urgență construcția lor.

6.    Se va lansa programul PRIMA CASĂ CONSTRUITĂ DE TINE.

Măsuri cu termene:

1.    Toate drumurile naționale din Bărăgan vor fi flancate de perdele verzi (gard viu) în februarie/martie 2017. Responsabile Consiliile Județene, Romsilva.  (vezi Primele zile de guvernare măsura 6).

2.    Racorduri pe centura Bucureştiului unde sunt întreruperi generate de administrarea greşită a conceptului de utilitate publică -1.05.2017

3.     Grupuri sanitare cu apă caldă în toate dispensarele medicale – 1.07.20017

4.      Grupuri sanitare cu apă caldă în toate unităţile şcolare  -1.09.2017

5.    Canalizare și apă curentă în toate localitățile prin fonduri europene nerambursabile – 1 dec. 2020.

6.    Autostrada A1

6.1.   Tronsonul Veştem - Boiţa cu racordurile funcţionale – 1 dec. 2017

6.2.   Tunelurile de pe porțiunea Boița - Curtea de Argeș vor demara în vara lui 2017.

6.3.   Toate loturile dintre Boița și Pitești vor fi angajate în 2017 și finalizate în 2018/2019.

7.    Linia CF electrificată Gara-nord – Otopeni cu sub traversare - 1 iulie 2017

8.    Start tunele - 1 dec. 2017:

    7.1.pe magistrala CF 300 între Sinaia şi Timişul de sus.

    7.2.pe viitoarea legătură CF dintre Tg.Mureş şi Vânători

    7.3.pe continuarea liniei CF 508 de la Moineşti la Bacău

    7.4.sub traversare Dunăre între Brăila-Smârdan

9.    Linia CF nouă Piteşti-Băbeni dată în funcţiune în 1.dec. 2017

10.              Înființarea a 6 colegii naționale de elită (pilot)  pentru anul școlar 2017/2018 la Beiuș, Câmpulung Muscel, Sighet, Câmpulung Moldovenesc, Caransebeș și Făgăraș și Tulcea.

Mari proiecte pregătite în  2017 pentru 2018-2020:

1.  Terminal de gaze lichefiate la Marea Neagră, și

2.  Conductă de gaze Marea Neagră, Brăila, Buzău, Braşov, Mediaş, Satu-Mare (Ucraina, Slovacia, Ungaria)

3.  Staţii de îmbarcare-debarcare  maşini pe trenuri la Curtici, Deva, Sebeş, Sibiu, Braşov, Bucureşti, Giurgiu, Constanţa, Mangalia.

4.  Electrificarea locală a localităților din afara rețelei publice.

5.  Regândirea rețelei CF astfel ca din orice punct să ajungi în nodul de la Brașov în mai mult 4 ore și planificarea investițiilor în acest sens.

5.1.Magistrală CF nouă: Braşov-Nehoi-Buzău-Brăila-Tulcea

5.2.Magistrala 200 electrificată și refăcută pe zona Sibiu-Sebeș pentru viteze de 160-300km/h.

6.  Dezvoltarea portului Constanța pentru a deveni poarta Europei dinspre și spre Asia.

7.  Finalizarea Canalului Bucureşti – Dunăre

8.  Linie Î.T. 400KV Gădălin-Suceava

9.  Centrală Electrică de 200-400MW cu aer comprimat într-o mină de sare

10.            Linie de metrou  Pajura sau P.Bazilescu-Romexpo- Aeroport Băneasa – Aeroport Otopeni


III. COEZIUNEA SOCIALĂ  (1992-2016, ©O.Căpăţină)

Corelarea salariilor, îndemnizațiilor și pensiilor

1.    Constituirea unui grup independent pentru stabilirea CORELAȚIILOR salariilor bugetarilor conform structurii profesionale a celor care produc direct valoare în România. Propunerile vor fi referandate și apoi anexate Legii salarizării UNITARE (nu unice, nu fixe). Legea salărizării UNITARE stabilește raporturi salariale între diferite grupuri profesionale. Intrarea penoile “grile” se va face treptat în 3-4 etape, astfel încât privilegiații capitalismului de cumetrie de azi să opună cât mai mică rezistență. Raporturile diferitelor categorii profesionale se raportează la salariul mediu din economia reală.

2.    Salariile bugetarilor  pot oscila după între +/-20%, funcție de performanța individuală. Veniturile salariaților bugetari pot fi completate cu bonusuri de reușită. Bonusurile nu se acordă în avans (vezi neatragerea fondurilor UE).

3.    Salariile din companiile de stat vor fi reduse la performanța acestora. Salariile managerilor vor fi pe de o parte plafonate la maximum 4 salarii medii din companie, pe de altă parte vor avea un procent de 1 la mie din profitul anual.

4.    Blocarea angajărilor în sectorul medical va fi considerată atac la siguranța națională.

5.    Cheltuielile sectorului medical vor fi urmărite cu acuitate, în 2017, pentru ca bugetul sănătății să fie corect dimensionat din 2018 și corpul medical scos din sfera bugetară.

6.    Codul drepturilor copiilor va fi rescris în sensul garantării indiscutabile a acestor drepturi. Adopția națională va fi deschisă acum fiind blocată de prevederi care frizează corupția sistemului.

7.    Timpul de răspuns la o Cerere adresată autorităților publice se va reduce de la 30 de zile la 7 zile (Nici un funcționar nu muncește în plus decât în luna de tranziție!).

8.    Reguli de urbanizare simple și clare: i)fiecare construcție rezidențială are la fiecare 80mp cel puțin un loc de parcare; fiecare construcție de birouri are la fiecare 30mp un loc de parcare; ii)în perimetrul construit din intravilanul localităților oricare arie cu raza de 600m  trebuie să conțină un spațiu verde de 50%  (5500mp) cu excepția centrelor istorice; iii)intrarea pe proprietate nu trebuie să stânjenească în nici o formă circulația pe axele principale, pe DJ sau DN.

9.    Cheltuielile publice inutile, fără justificare solidă vor fi tăiate. Agenția Națională de Meteorologie și de Hidrologie, Agenția de Mediu și Garda de Mediu se vor uni, șamd. Sute de posturi de inspectori guvernamentali fără care nu au nici o sarcină concretă zilnică vor fi suprimate. Agențiile de toate tipurile vor fi analizate și pe de o parte reduse la necesrul concret, iar pe de altă parte vor obligate să lucreze zilnic și vor fi încadrate numai și numai pe baze profesionale.

10.              Sistemul penitenciar va fi transformat din temelii în sensul că: i).ocupanții momentani vor putea să-și continue calificarea sau dobândi o calificare și ii).se autoîntrețin. Eliberarea condiționată depinde de recuperarea integrală a prejudiciului produs de solicitant.

Descentralizarea

1.    OSIM va avea secții la Iași, Cluj Napoca și Timișoara

2.    ICCJ va avea secții la Iași, Cluj Napoca și Timișoara

3.    Viitorul CNANDR/CNAIR/CNEIR va fi mutat la Râșnov

4.    Curtea Constituțională va fi mutată la Făgăraș

5.    Ministerul Transporturilor va fi mutat la Brașov

6.    Ministerul Agriculturii va fi mutat la Ploiești

7.    Ministerul Sănătății va fi mutat la Sinaia

8.    Ministerul Culturii va fi mutat la Iași

9.    TVR canalul 2 se mută la Iași

Justiția

1.    Se va modifica Codurile de procedură penală și civilă astfel ca în Justiție să aibe prioritate fondul nu forma.

2.    Se va revizui întreaga legislație în sensul de a se evita reglementările opuse, ambigue, paralele sau fără finalitate.

3.    Se vor reduce nivele jurisdicție de la  4 la 3.

4.    ICCJ va avea secții la Iași, Cluj Napoca și Timișoara.

5.    Pentru a scoate legea fundamentală de sub incidența intereselor politice:

5.1.  Principiile constituționale (1. Nimeni nu este mai presus de lege, 2. Fiecare poartă răspunderea faptelor sale, 3. Nimeni nu-și poate vota drepturi lui însuși, nici măcar parlamentarii, 4.România este stat unitar și indivizibil, 5. Promovarea în funcțiile publice se face exclusiv pe baze profesionale 6. Puteriile în stat sunt complet separate, și se controlează reciproc, 7. Constituirea partidelor politice se face pe baze strict politice, 8. Șovinismul, rasismul, ura de rasă se interzic și se se pedepsec, 9. CCR se va constitui numai din judecători eminenți cu 20 vechime aleși de către corpul lor profesional, 10. Corupția este o problemă de siguranță națională,    etc) se vor supune referendumului în 2017.

5.2.   Pe baza acestor principii aprobate prin referendum specialiștii în drept constituțional vor corecta Constituția care va fi aprobată de Parlament (2018).

Prima lună de guvernare:

1.    Ocuparea posturilor publice în sistemul bugetar se va face numai pe baze profesionale.

2.    Numărul membrilor Consiliilor de administrare al firmelor se reduc cu 10-20%.

3.    Membri în consiliile de administrare pot fi numai și numai specialiști ai domeniului

4.    Membri bugetari  ce reprezintă statul sau consiliile locale în consiliile de administrașie nu pot fi retribuiți.

5.    Retribuția membrilor consiliilor de administrație pentru o prezență nu va mai fi legată de salariul managerului, ci de performanța firmei și va fi plafonanată la câștigul mediu zilnic din respectiva firmă.


IV. ADUCEREA ACASĂ  A REFUGIAȚIILOR ECONOMICI

1.    Corelarea salariilor, îndemnizațiilor și pensiilor (Legea salarizării UNITARE).

2.    Reducerea impozitului pe profit cu 1%, respectiv cu 2%.

3.    Timpul de răspuns la o Cerere adresată autorităților publice se va reduce de la 30 de zile la 7 zile (Nici un funcționar nu muncește în plus, decât în luna de tranziție!).

4.    Plata obligațiilor la stat de către firme sau persoane fizice autorizate se va face printr-un singur O.P. către Trezorerie; defalcarea sumelor către somaj, sănătate, etc este atributul exclusiv al informatizării funcționării ANAF-ului.

5.    Plata TVA la încasarea facturilor. Returnarea TVA-ului din exporturi după încasarea facturii. Evaziunea prin exporturi fictive infracțiune penală majoră.

6.    Automatizarea eliberării Certificatului de urbanism în prima fază (2017) și apoi a Autorizației de construcție (2018-2019).

7.    Finalizarea ghișeului unic la nivel local (pe principiul că dosarul îl mută funcționarul public între instituțiile locale și nu petentul).

8.    Locuințe ANL după noi reguli (tinerii celibatari pot sta 5 ani, tinerii familiști cu copii pot sta 10 ani cu chirie minimă, plus încă 5 ani cu chirie crescută).

9.    PRIMA CASĂ CONSTRUITĂ DE TINE. Tinerii își pot construi locuințe în regie proprie (800-2000 lei/mp) pe terenuri concesionate/cedate gratuit de municipalitățile sau comunele inteligente și interesate de dezvoltare locală,  cu sprijin financiar de la stat. Casele vor fi construite în microraioane unde primăria face drumul și duce utilitățile la poartă. Proiectele (5-6 tipuri) sunt gratuite și avizate tehnic. Acordarea terenului se face cu Autorizația de Construcție pe tipul de casă ales. Tot mai multe municipalități/comune vor fi stimulate să devină inteligente și să creeze locuri de muncă.

10.              Dincolo de noua grilă de salarizare stabilită prin Legea UNITARĂ a Salarizării bugetarilor și a medicilor, salariile corpului medical pot fi completate de consiliile locale și județene până la dublarea acestora.


V.Reforma MORALĂ

1.    Conducătorii tuturor instituțiilor publice vor fi obligații să citească: G.Barițiu – Părți alese din istoria Transilvaniei, D.Prodan – Transilvania și iar Transilvania, A.C.Popovici - Cestiunea română în Transilvania și Ungaria - Replica junimei academice române din Transilvania și Ungaria, Alexandru Boldur – Istoria Basarabiei, Johann Weidlein – Imaginea germanului în literatura germană . Cei care sunt incapabili să asimileze aceste cărți fundamentale pentru istoria românilor nu vor putea ocupa funcții publice.

2.    Parlamentarii au dreptul să voteze la vedere.

3.    Parlament de 300 de parlamentari, fără  penali.

4.    Nimeni nu-și poate acorda drepturi lui însăși, nici parlamentul.

5.    Se limitează la două candidaturile pentru parlament.

6.    Imunitatea parlamentarilor se referă numai și numai la declarațiile politice.

7.    Toate legile speciale, toate privilegiile speciale anulate.

8.    Ocuparea posturilor publice în sistemul bugetar se va face numai pe baze profesionale.

9.    Mijloacele de informare publice Radioul și Televiziunea vor fi depolitizate, vor fi scoase de sub autoritatea Parlamentului și vor fi prin statut independente și  critice cu puterile statului. Salariul mediu din aceste instituții nu poate fi mai mare decât salariul mediu din țară. Cele două instituții vor fi unificate și Taxa Radio-TV, una singură o vor plăti cei care fac venituri în România și reprezintă 0,1% din acestea.

10.              Amenzile se fac venituri la stat și nu pot fi folosite în nici un caz de autoritatea care a dat amenda. (Statul prietenos  în locul funcționarului corupt)!

 VI. AMENIȚĂ RI  LA  SIGURANȚ A NAȚIIONALĂ

1.    Corupția internă și transfrontalieră

2.    Spolierea avuției naționale prin paradisuri fiscale (antidot taxa antitero)

3.  Ignoranța culturală a liderilor politici români

4.    Ignoranța culturală a liderilor internaționali și pornirea irațională, războinică a unora.


  VII.POLITICA EXTERNĂ   

1.    Mai puternici împreună - Unirea culturală, economică și politică cu Republica Moldova este proiect prioritar și central al României creatorilor.

2.    Echilibrarea relațiilor dintre România și U.E.  în sensul că nerespectarea propriilor reguli de către U.E. față de România trebuie despăgubită (vezi și viza Schengen, dar nu numai). Obținerea vizei Schengen în prima lună de guvernare și negocierea plății despăgubirilor de către U.E. pentru călcarea propriilor reguli.

3.    Impuerea unui nou format de negocieri pentru pentru conflictul intern, inventat de Rusia, din Moldova cu participarea vecinilor (România și Ucraina) și a marilor puteri (SUA, CHINA și Rusia) după retragerea armatei de ocupație din Moldova.

4.    Recuperarea tezaurului de Moscova prin internaționalizarea problemei.

5.    Punerea în discuție în cadrul organismelor internaționale a statelor cu comportament fraudulos sau șovin, rasist și extremist.

6.    Dublarea parteneriatului cu SUA cu unul cu M.Britanie.

7.    Reorganizarea unitară a episcopiei catolice din România cu stabilirea unei ierarhi proprii șvabilor.

8.    Sprijinirea culturală a comunităților de români maghiarizați sau nemaghiarizați și slavizați sau neslavizați.

9.    Actorii din politica externă vor fi doar profesioniști. Fiecare va avea sarcini economice, culturale și politice care vor fi urmărite individual.Ambasadorii numiți de partide, de servicii interne sau externe vor fi retrași imediat.

Înapoi